UBEZPIECZENIA

DLA BIZNESU

 

ZAWSZE

DZIAŁAMY W INTERESIE KLIENTA

Sequra Insure jest agentem ubezpieczeniowym specjalizującym się w obsłudze podmiotów gospodarczych. Misją firmy jest maksymalne zabezpieczenie przedsiębiorstw przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń. W naszej działalności jako główny cel stawiamy sobie przygotowanie i dobór najlepszej oferty ubezpieczeniowej. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie dobierając zakres i rodzaj ubezpieczenia dopasowany do danej branży oraz występujących w niej zagrożeń.

Wieloletnie doświadczenie w branży oraz współpraca z czołowymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi daje naszym klientom gwarancje uzyskania najlepszej oferty. Podczas współpracy zależy nam na zdobyciu zaufania klienta, co uzyskujemy dzięki pełnemu zaangażowaniu w proces przygotowania oferty oraz ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji naszych pracowników. Każdy z naszych klientów zabezpieczony jest polisą OC w ramach świadczonych przez nas usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.

 

ZAPEWNIAMY

  • analizę zagrożeń (ryzyk) wynikających z profilu prowadzonej działalności
  • analizę dotychczasowych polis oraz ich zakresu
  • analizę ofert towarzystw ubezpieczeniowych
  • stałe doradztwo ubezpieczeniowe
  • pomoc w procesie likwidacji szkód

nasze

SPECJALIZACJE

Floty samochodowe

Flota samochodowa odgrywa ogromną rolę w przypadku znacznej większości przedsiębiorstw bez względu na rodzaj branży w jakiej działają. A ubezpieczenie floty to wygoda i oszczędność, ponieważ im więcej samochodów jest do ubezpieczenia, tym lepszą cenę można uzyskać.

Ubezpieczenia transportowe

W branży transportowej właściwe zarządzanie ryzykiem oraz odpowiednie produkty ubezpieczeniowe odgrywają kluczową rolę. Należycie dobrana ochrona ubezpieczeniowa daje zabezpieczenie przed skutkami ewentualnych szkód podczas całego procesu transportu ładunków.

Branże wysokiego ryzyka

Posiadamy doświadczenie w ubezpieczaniu branż, które ze względu na występujące szkody są uważane za trudno ubezpieczalne lub wręcz nieubezpieczalne, przed którymi towarzystwa stawiają dodatkowe wymogi dot. stosowanych zabezpieczeń, w celu objęcia ochroną ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie mienia i utraty zysku

Majątek każdego przedsiębiorstwa jest narażony na różne, trudne do przewidzenia niebezpieczeństwa. Ubezpieczenie mienia firmowego oraz ubezpieczenie utraty zysków jest odpowiedzią na ryzyko związane z prowadzeniem firmy.

OC działalności gospodarczych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pozwala zabezpieczyć majątek firmy, gdy przedsiębiorca będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej lub w mieniu tej osoby w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ubezpieczenia osobowe

Jako doświadczony doradca w zakresie ubezpieczeń grupowych i zdrowotnych, z największą starannością dobieramy zakres ubezpieczenia, dostosowując go do potrzeb i wymagań każdego Klienta.

Korzystamy z szerokiego wachlarza rozwiązań, jakie oferują towarzystwa, szczegółowo przy tym analizując zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Chcemy mieć pewność, że przedstawione przez nas rozwiązania w pełni zaspokajają oczekiwania Klientów. Jednocześnie wskazujemy wszystkie korzyści, zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawcy, jakie wynikają lub mogą wyniknąć z wprowadzenia ubezpieczenia grupowego lub zdrowotnego w przedsiębiorstwie.

Długoletnia współpraca z towarzystwami ubezpieczeniowymi pozwoliła zdobyć nam dużą wiedzę i doświadczenie. Branże wysokiego ryzyka wymagają przed zawarciem umowy wykonania bardzo szczegółowej analizy, dlatego z ogromną precyzją przygotowujemy audyt przedsiębiorstwa w celu oceny ryzyka. Aktywnie wskazujemy możliwości rozproszenia ryzyka ogniowego oraz rozwiązania przeciwpożarowe minimalizujące to zagrożenie.

Od początku działalności naszej firmy jesteśmy związani z branżą transportową. Wyspecjalizowaliśmy się w ubezpieczeniach w zakresie OCPD oraz CARGO. Długoletnia współpraca z towarzystwami ubezpieczeniowymi pozwoliła nam nabyć doświadczenie, dzięki któremu jesteśmy w stanie ubezpieczyć niestandardowe ładunki oraz przewozy na wysokie sumy ubezpieczenia.

Mając duże doświadczenie w przygotowywaniu ofert i uzyskiwaniu optymalnych kosztowo stawek ubezpieczeniowych, wyspecjalizowaliśmy się w ubezpieczaniu flot samochodowych. Zapewniamy pełną obsługę ubezpieczeniową floty oraz wsparcie w zakresie przygotowania i doboru optymalnej oferty. 

Długoletnie doświadczenie sprawia, że trafnie wskazujemy ryzyka w przedsiębiorstwach, dobierając tym samym zawsze polisy skrojone na miarę potrzeb danej firmy. Istotnym jest przygotowanie polisy, która w maksymalnym stopniu będzie chronić Klienta, dlatego dostosowujemy wymogi polis, ustalając indywidualne warunki z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Uzupełnieniem polis ubezpieczenia mienia jest ubezpieczenie od utraty zysków spowodowanej wystąpieniem zdarzeń losowych.

Jako pośrednik z wieloletnim doświadczeniem, spotkaliśmy się z różnymi sytuacjami i szkodami w działalności naszych Klientów, w których polisa odpowiedzialności cywilnej skutecznie ich ochroniła. Zdając sobie sprawę, iż kluczowym jest przygotowanie polisy, która odpowie nawet na niewypowiedzianą przez Klienta potrzebę ubezpieczeniową, za każdym razem skupiamy się na poznaniu specyfiki działalności każdego Klienta i zdefiniowaniu zagrożeń, jakie mogą mu towarzyszyć. Analizujemy warunki ubezpieczenia, aby w jak największym stopniu wykluczyć możliwość braku ochrony dla Klienta.